BURASI HORONEVİ

Burası Horonevi, horon burada insani ve evrensel değerleri, geleneksel ve otantik değerleriyle layıkıyla verilir. Horon aynı bir senaryo, bir kitap gibi giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Horonevi’nde aldığınız eğitimin sonunda bu felsefeyi hayata geçirerek horonun özelliklerini ve güzelliklerini, yaşınız kaç olursa olsun öğrenip uygulayabilirsiniz.

Eğer horon kursu almaya karar verdiyseniz basma-kalıp, tek düze, estetikten uzak eğitimlerden kaçınmalısınız. Kurs almayı düşünenler, eğitimi almaya başladıklarında layıkıyla öğrenmezlerse, gittikleri yerlerde uyum sağlayamaz ve horon kültüründen ve horon oynamaktan uzaklaşırlar.

Dansçı olmayı değil, dans eden biri olmayı tercih ediyoruz

Eğlenmek, dans etmek, kültürünüzü yaşatmak için, iyi oynayan beş kişi olmak yerine, ortalama yalın, sade ve doğru oynayan 30 kişi olmayı, horon oynayan biri olmayı tercih etmelisiniz. Horonevi kursları, katılımcılarının bireysel gelişimini sabırla ve özenle işleyerek, hayatında hiç bir dansı oynamamış insanları bile, birebir çalıştırarak çok iyi dans eder, horon oynar düzeye getirmektedir.

Gösteri için değil, eğlenmek için oynuyoruz

Eğitmenler okullarda ve konservatuarlarda genellikle gösteri düzeni uygulamasıyla yetiştirilmekte. Belli yaşa gelmiş, kültürünü aktarmak veya eğlenmek için herhangi bir kursta, tanımadığı kişilerle birlikte eğitim alıp horonu öğrenecek insanları bir gösteri grubu gibi çalıştırmak hiç bir şeye yaramaz.

Farklı meslek, çevre ve arkadaş gruplarına ait kursiyerlerin amacı sadece ve sadece gittikleri yerlerde oynamak, eğlenmektir. Bir kursta gösteri grubu esası ile çalışanların sonradan horon oynamak için bir araya gelmeleri oldukça güçtür.

Bu nedenle Horonevi’nde kursiyerler horonu Karadeniz yöresinde oynandığı şekliyle geleneksel değerler içinde öğrenip uygulamak zorundadırlar. Yöreye özgü horon estetik tavırlarını, yalın figürlerini, süslemelerini, horonun olmazsa olmazı sıksara’yı (sera) öğrenerek oynarlar. Bir yandan da kendi bireysel yeteneklerini geliştirirler. Bunları aynı zamanda haz ve keyif duyarak, üst düzey coşku içinde eğlenerek yaşarlar. Koreografik düzen bu eğitimin ardından uygulanmalıdır.

Horonevini kurup hayata geçiren bizler, horon yetenekleri, becerileri ve deneyimlerini kuşaktan kuşağa aktararak bugüne taşıyan Trabzon Maçka Soldoy horon geleneğini temsil ediyoruz. Horonu otantik kaynaklarına bağlı kalarak, aynı özelliklerde ve aynı nitelikte öğretiyoruz. Bu kültür hepimizin, onu yaşatmak ve geleceğe aktarmak yegane gayemizdir. Bu anlayışla “horonun doğru adresi Horonevi’dir” diyoruz.